ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15.02.2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 πμ

.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                     Αίγινα, 13-02-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                       Αρ. πρωτ.: 1535
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:
1.  κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη     2.  κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο  3.  κ. Ζορμπά Ιωάννη.   4.  κ. Πάλλη Στυλιανό.     5.  κ. Θεριανό Στυλιανό.   6.  κ. Πούντο Νικόλαο
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στα συμφέροντα του Δήμου). Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την  15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2017 , ημέρα ΤΕΤΆΡΤΗ και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016.

2.     Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού   για το έργο ΄΄Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Καμάρες του Δήμου Αίγινας΄΄

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας