Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη στην Οικονομική Επιτροπή & την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική 754/2021 Απόφαση Δημάρχου με αρ. πρωτ. 12326/3-9-2021 και ΑΔΑ: 9ΚΚΟΩ68-Κ2Ρ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share