Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική 721/2020 απόφαση Δημάρχου με αρ.πρωτ: 12200/2020 και ΑΔΑ: 67ΦΜΩ68-1Ι2 (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share