ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ  13 – Μαίου – 2019 και ώρα  11.00΄π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ  13 – Μαίου – 2019 και ώρα  11.00΄π.μ

Προς:  κ.  Πτερούδη Νικόλαο. κ.  Ζορμπά Ιωάννη  κ.  Μούρτζη Γεώργιο. κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.  κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη. κ.  Μούρτζη Αντώνιο.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3)
– 1ος  όροφος  την ΔΕΥΤΈΡΑ  13 – Μαΐου – 2019  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο
κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017
Δήμου Αίγινας.

2. Εντολή προς τη Δικηγόρο του Δήμου για την Νομική Εκπροσώπηση και
υπεράσπιση ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά
του πρώην Αντιδημάρχου Ηλία Μπέση και Σωτηρίου Μαλτέζου πρώην Προέδρου
της Τ.Κ Βαθέος Αίγινας την Τρίτη 14-05-2019 ή σε οποιαδήποτε
μετ αναβολήν ορισθησομένη δικάσιμο .

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε
όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Αντιδήμαρχος.
Ευάγγελος Δέδες.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας