ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ  Παρασκευή  30 – Νοεμβρίου

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ  Παρασκευή  30 – Νοεμβρίου – 2018 και ωρα  11.00΄π.μ

Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο. κ.  Ζορμπά Ιωάννη.  κ.  Μούρτζη Γεώργιο.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.  κ.  Μούρτζη Αντώνιο.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός
Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  Παρασκευή  30 – Νοεμβρίου – 2018,  και
ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης 
:

1.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του
προϋπολογισμού έτους 2018.

2. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού
του Δήμου Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018 .

3.  Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019.

4. Τροποποίηση του υπ. Αριθμ. Πρωτ. 5664/23-05-2018 συμφωνητικού
μίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος μετα από αίτηση της κας. Στοφόρου
Πολύμνιας επί της Π. Ηρειώτη και Χ. Λαδά.

5.  Εντολή προς τη Δικηγόρο του Δήμου για την Νομική Εκπροσώπηση στον
Άρειο Πάγο του πρώην Δημάρχου Σακιώτη Θεοδοσίου και πρώην Αντιδημάρχου
Μαρμάρινου Παναγιώτη

6.   Εντολή για την άσκηση έφεσης ή μη κατά των Κατσιμίγα Αλεξάνδρας,
Βασιλικής Δήμα, Χάνα Μπετχέρ και κατά της υπ αριθμ. Α6427/2018 απόφασης
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως
ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας