ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    07 – Δεκεμβρίου – 2018 και ωρα   11.00΄π.μ,

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ- ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο. κ.  Ζορμπά Ιωάννη. κ.  Μούρτζη Γεώργιο.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.  κ.  Μούρτζη Αντώνιο.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός
Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την Παρασκευή  07 – Δεκεμβρίου – 2018,  και
ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης

1.   Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού
μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας που αφορά
την «Συντήρηση και λειτουργία κεντρικών δεξαμενών ύδρευσης Δήμου
Αίγινας».

2.   Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού
μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας που αφορά
την “Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Βελτίωσης
Λειτουργίας των Δικτύων Ύδρευσης και Μείωσης των Απωλειών Πόσιμου Νερού
της Νήσου Αίγινας” .

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως
ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας