ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 – Νοεμβρίου – 2018 και ωρα 11.00π.μ

Προς:
κ. Πτερούδη Νικόλαο.
κ. Ζορμπά Ιωάννη.
κ. Μούρτζη Γεώργιο.
κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
κ. Μαρμαρινό Σταμάτη.
κ. Μούρτζη Αντώνιο.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την ΠΕΜΠΤΗ 23 – Νοεμβρίου – 2018, και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια “Ειδών Ατομικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού Έτους 2018 – 2019”, προϋπολογισμού 35.195,56 € ευρώ πλέον ΦΠΑ.

2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου, για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια “Υλικών Ύδρευσις έτους 2018 ” .

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου, για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια “Υδρομέτρων έτους 2018 ” .

4. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση ΔΑΟΑ για θέμα που άφορα τον συμβιβασμό με τον Υπάλληλο του ΔΑΟΑ Μαρμάρινο Κωνσταντίνο σε εκτέλεση της Α3064/2017 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

5. Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις των Στοφόρου Πολύμνια και Τσίτρα Γεωργίας για την μείωση μισθώματος που καταβάλουν λόγω μη σωστής ηλεκτροδοτήσεις των Δημοτικών Καταστημάτων τους επί της Π. Ηρειώτη.

6. Εξέταση αιτημάτων του Αποσπόρη Ευαγγέλου και Ροδάκη Δημητρίου για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από Τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου – πεζοδρομίου από χρηματικούς κατάλογους του Δήμου και σχετική εισήγηση στο Δ.Σ.

7. Εισήγηση προς το Δ.Σ για λήψη απόφασης σχετικά με το τιμολόγιο χρέωσης Τελών Καθαριότητας.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας