ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ  31 – Μαιου – 2018 και ωρα  11.00΄π.μ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο. κ.  Ζορμπά Ιωάννη.κ.  Μούρτζη Γεώργιο.κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο   κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.   κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΠΕΜΠΤΗ  31 – Μαΐου – 2018,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού 2018.

2. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης για τον δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την “Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας έτους 2018”, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 55731/2018.

3.  Παροχή εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου  για την άσκηση ή μη εφέσεως κατά 1) Θεοδοσίου Παντελάρου 2) της υπ αριθμ. Α 2014/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (4ο τμήμα ).

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας