ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 – Απριλιου – 2018 και ωρα  10.00΄π.μ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.
κ.  Ζορμπά Ιωάννη.
κ.  Μούρτζη Γεώργιο.
κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.
κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΤΕΤΑΡΤΗ  25 – Απριλίου – 2018,  και ώρα 10:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Κατακύρωση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που διεξήχθη για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη  τμήματος πλαζ στη θέση Αιγινήτισσας της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας .

2. Κατακύρωση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που διεξήχθη για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη  τμήματος πλαζ στη θέση Λουτρά Σουβάλας της Δ.Κ Βαθέως Αίγινας .

3.  Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

4. Περί κατακύρωσης των πρακτικών των φανερών πλειοδοτικών δημοπρασιών που διεξήχθησαν για την εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος υπ αριθμ 4 Δημοτικού καταστήματος (πρώην s/m Πετράς ).

5. Περί κατακύρωσης των πρακτικών των φανερών πλειοδοτικών δημοπρασιών που διεξήχθησαν για την εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος υπ αριθμ 5 Δημοτικού καταστήματος (πρώην s/m Πετράς ).

6. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την ΄΄Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού και μέχρι της ολοκληρώσεως της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας.

7. Εντολή για την άσκηση ανακοπής ή μη κατά της υπ’ αριθ. 226/2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά για την καταβολή ποσού 275.808,17 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% στην Ναυτική Εταιρεία με την επωνυμία “ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Λ. Ν.Ε”.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας