ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ  Τρίτη  04 –  Ιουνίου – 2019 και ωρα  11.00΄π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ  Τρίτη  04 –  Ιουνίου – 2019 και ωρα  11.00΄π.μ

Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη. κ.  Μούρτζη Γεώργιο.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.  κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη. κ.  Μούρτζης Αντώνιος. Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης
3) – 1ος  όροφος  την  Τρίτη  04 – Ιουνίου – 2019,  και ώρα 11:00΄ π.μ
για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την
΄΄προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ για το έτος 2019
(από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες)΄΄

2.  Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας που αφορά την ΄΄Μεταφορά απορριμματοφόρων με
οχηματαγωγά πλοία έτους 2019 – 2020 (από υπογραφής της συμβάσεως και
για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες΄΄ .

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας
παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

 

 

 

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας