ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ  Τρίτη  16 – Απριλίου – 2019 και ωρα  11.00΄π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ  Τρίτη  16 – Απριλίου – 2019 και ωρα  11.00΄π.μ

Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο   κ.  Ζορμπά Ιωάννη.   κ.  Μούρτζη Γεώργιο. κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη. κ.  Μούρτζης Αντώνιος.   Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης
3) – 1ος  όροφος  την  Τρίτη  16 – Απριλίου – 2019,  και ώρα 11:00΄ π.μ
για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Εντολή προς τη Δικηγόρο του Δήμου για την Νομική Εκπροσώπηση ενώπιον
του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αίγινας  του πρώην Αντιδημάρχου
Γεννίτσαρη Κωνσταντίνου την Τετάρτη 17 – 04 – 2019  ή σε οποιαδήποτε
μετ΄ αναβολή ορισθησομένη δικάσιμο και μέχρι τελεσιδικίας.

2.  Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού
του Δήμου Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 .

3. Κατακύρωση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που
διεξήχθη για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη
τμήματος αιγιαλού στη θέση Αιγινήτισσα της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως
ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας