ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 12 – Ιουνίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              Αίγινα,  08 Ιουνίου 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 6289

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:

κ.  Πτερούδη Νικόλαο.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη.κ.  Μούρτζη Γεώργιο κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.  κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη. κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΤΡΙΤΗ  12 – Ιουνίου – 2018,  και ώρα 11:00΄ π.μ γιανα συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του

προϋπολογισμού έτους 2018.

 

  1. Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού

2018.

 

  1. Εγκρίσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών προϋπολογισμού 2018 .

 

  1. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου για

την παροχή υπηρεσιών Ταχυδρομείου που αφορά την αποστολή λογαριασμών

ύδρευσης και την λοιπή επιστολική αλληλογραφία του Δήμου έτους

2018-2019, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικού

συμφωνητικού και μέχρι της ολοκληρώσεως της νέας διαγωνιστικής

διαδικασίας.

 

  1. Εντολή για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της 1ης επίδοσης της υπ’

αριθ. 269/2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά για

την καταβολή ποσού 141.115,04 € ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ στην

Ναυτική Εταιρεία με την επωνυμία “ΑΙΓΙΝΑ Ι Ν.Ε”. .

 

  1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια

επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον ορισμό οριστικού αναδόχου,

για τον δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την “Προμήθεια

καυσίμων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και του Δημοτικού

Λιμενικού Ταμείου Αίγινας έτους 2018”, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 55731/2018.

 

 

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη

λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως

ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

 

 

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Ευάγγελος Δέδες.

Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας