ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 20 – Φεβρουαρίου – 2018 και ωρα  11.00΄π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 20 – Φεβρουαρίου – 2018 και ωρα  11.00΄π.μ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ|
ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη.  κ.  Μούρτζη Γεώργιο. κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη. κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΤΡΙΤΗ  20 – Ιανουαρίου – 2018,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού 2018.

2.  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης για τον ορισμό προσωρινού αναδόχου στον Επαναληπτικό δημόσιο διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2018 – 2019, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 52293.

3. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση στην Ναυτική Εταιρεία “ ΑΙΓΙΝΑ Ι ” για την  μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα, για την Αίγινα και την Πέρδικα με υδροφόρα πλοία.

4. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση στην Ναυτική Εταιρεία “ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Λ.” για την  μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα στο Βαθύ, στην Κυψέλη και στον Μεσαγρό με υδροφόρα πλοία.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας