ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 22 -Μαίου – 2018 και ωρα  11.00΄π.μ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.
Προς: κ.  Πτερούδη Νικόλαο.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη.  κ.  Μούρτζη Γεώργιο.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.  κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΤΡΙΤΗ  22 – Μαΐου – 2018,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων προϋπολογισμού 2018.

 

  1. Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού

2018.

 

  1. Εγκρίσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών προϋπολογισμού 2018 .

 

  1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια

επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης για τον δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό

διαγωνισμό για την Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία για το

έτος 2018-2019, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 55725.

 

  1. Σύνταξη όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για

την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ταχυδρομείου που αφορά την

αποστολή λογαριασμών ύδρευσης και την λοιπή επιστολική αλληλογραφία του

Δήμου έτους 2018-2019.

 

 

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη

λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως

ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

 

 

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Ευάγγελος Δέδες.

Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας