ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΤΡΙΤΗ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 και ωρα 11.00΄ π.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αίγινα, 02-06-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 6383
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς:
κ. Πτερούδη Νικόλαο. κ. Ζορμπά Ιωάννη. κ. Μούρτζη Γεώργιο κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.  κ. Μαρμαρινό Σταμάτη κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός
Οινώνης 3) – 1ος όροφος την ΤΡΙΤΗ 07 – ΙΟΥΝΊΟΥ – 2017, και ώρα
11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2017.

2. Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με τις μισθώσεις των Δημοτικών
καταστημάτων .

3. Περί απόδοσης μισθίου της εταιρείας ¨Κων/νος και Ανδρέας Χαλδαίος”.

4. Καθορισμός δαπάνης για την μεταφορά παροχής ύδρευσης ακινήτου
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ισχύοντος κανονισμού ύδρευσης.

5. Καθορισμός του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τον
ισχύοντα κανονισμό Ύδρευσης.

6. Εντολή προς τη Δικηγόρο του Δήμου για την εκπροσώπηση του
Αντιδημάρχου κ. Γεννίτσαρη Κων/νου ενώπιον του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Αίγινας με τοΒ15/6425 κλητήριο θέσπισμα κατά την
δικάσιμο της 21/06/2017 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή δικάσιμο.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως
ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας