ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΤΡΙΤΗ 21-06-2016 ΩΡΑ 11.00΄ πμ

. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΤΡΙΤΗ 21-06-2016 ΩΡΑ 11.00΄ πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αίγινα,  17-06-2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αρ. Πρωτ.: 9183
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες : 22973-20032, 20051
   Προς:
              1.  κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
    2. κ. Ζορμπά Ιωάννη.
        3. κ. Πάλλης Στυλιανός
          4.  κ. Θεριανό Στυλιανό.
         5. κ. Πτερούδη Νικόλαο
     6. Πούντος Νικόλαος
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

        Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος  την 21η Ιουνίου 2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ π μ
για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής, μετά την παραίτηση του Αντιπρόεδρου της Ντελή Αντώνη και μέχρι
τη λήξη της πρώτης περιόδου της τρέχουσας δημοτικής θητείας έως 05/03/2017.

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016

3.  Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.

4.  Λήψη απόφασης επί του σχεδίου κανονισμού καθαριότητας και σχετική εισήγηση στο Δ.Σ .

5.  Λήψη απόφασης επί του σχεδίου κανονισμού ύδρευσης και σχετική εισήγηση στο Δ.Σ .

6.  Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010Δήμου Αίγινας .

7.  Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011Δήμου Αίγινας .

8.  Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 Δήμου Αίγινας .

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
                                                                  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                              Αντιδήμαρχος
                                                                                            Ευάγγελος Δέδες
Κοινοποίηση
1.   Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφεία Αντιδημάρχων
3. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων.
4. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας