ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε 14 Οκτωβρίου 2016  Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αίγινα, 10-10-2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                              Αρ. πρωτ.: 15146
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:
1.  κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
2.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
3.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη.
4.  κ.  Πάλλη Στυλιανό.
5.  κ.  Θεριανό Στυλιανό.
6.  κ.  Πούντο Ιωάννη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος  την 14η Οκτωβρίου 2016 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ μ.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση εγκρίσεων πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016.

3. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την δήλωση ή μη παράστασης πολιτικής αγωγής του Δήμου Αίγινας κατά την εκδίκαση ενώπιον του A’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά της υπόθεσης ENERGA και HELLAS POWER με κατηγορουμένους τους Αριστείδη Φλώρο κλπ. για το αδίκημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και την ανάθεση σε δικηγόρο της ως άνω υπόθεσης

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας