ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε  20 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00΄ π.μ

.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αίγινα, 16-03-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 2850
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς:
1.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη.
2.  κ.  Μούρτζη Γεώργιος
3.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
4.  κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
5.  κ.  Πτερούδης Νικόλαος.
6.  κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος  την 20η Μαρτίου 2017 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής,  για 2η περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας .

2. Έγκριση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΥ 6567 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ Αρ. Πρωτ 2837/16-3-2017με Α/Α Π. Α.Υ 177/2017.

3. Έγκριση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 9755 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ Αρ. Πρωτ 2837/16-3-2017με Α/Α Π. Α.Υ 177/2017.

4. Έγκριση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΥ 6567 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ Αρ. Πρωτ 2836/16-3-2017με Α/Α Π. Α.Υ 178/2017.

5. Έγκριση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΟ 4154 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ Αρ. Πρωτ 2835/16-3-2017με Α/Α Π. Α.Υ 179/2017.

6. Έγκριση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΥ 6468 ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ Αρ. Πρωτ 2843/16-3-2017με Α/Α Π. Α.Υ 180/2017.

7. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για την υπηρεσία  “ Μεταφοράς Απορριμματοφόρων με Οχηματαγωγά πλοία έτους 2017-2018 ”.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχο

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας