ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΝ Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12.00

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence ( www . epresence . gov . gr ) την 22η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 12:00΄, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Αίγινας με σκοπό την ενσωμάτωση του, στον κόμβο Διαλειτουργικότητας και την έκδοση γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας “Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας”, προϋπολογισμού 672.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. 

3. Αντικατάσταση μελών τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, που αφορούν συγκεκριμένα την προμήθεια υλικών για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό στην Χλόη Αίγινας για το έτος 2023 (απόφαση Ο.Ε 275.2022).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αίγινας .
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share