ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΝ 4η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα έναρξης 10.00 π.μ.

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 4η του μηνός ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00π.μ, καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας :

1. Έγκριση Μελέτης «Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής» και Συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου» από το Υπουργείο  Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share