Πρόσκληση σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (21-Δεκ-2021, 10:00πμ – 12:00μμ)

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 21-12-2021 και ώρα 10:00π.μ – 12:00μ.μ, (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και  στα συμφέροντα του Δήμου μας) :

Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Τρίτη 21-12-2021 και ώρα 10:00π.μ – 12:00μ.μ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  areti.koukoumi@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο τηλ. 2297320058.

1. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 33/16-12-2021 απόφασης του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας (ΔΑΟΑ) που αφορά την Α΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος

Share