Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα,          27-ΙΟΥΝΙΟΥ- 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                        Αρ. Πρωτ.: 7550
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς: κ. Πτερούδη Νικόλαο. κ. Ζορμπά Ιωάννη. κ. Μούρτζη Γεώργιο  κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων

θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας). Παρακαλούμε όπως

προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την Τρίτη, 27-ΙΟΥΝΙΟΥ-2017, και ώρα

13:00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση πιστώσεων προϋπολογισμού 2017.

2. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2017.

Η συνεδρίαση κρίνεται αναγκαία και κατεπείγουσα γιατί πρέπει να γίνει άμεση απεντόμωση και ψεκασμός

των συσσωρευμένων σκουπιδιών για την προστασία της δημόσιας υγείας των δημοτών και των επισκεπτών

του νησιού μας.

 

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία και τα συμφέροντα του Δήμου

μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.

Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας