Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (24 Σεπτ. 2021 – 12:00μ.μ)

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής – καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας), που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 12:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2021.

2. 2η Παράταση προθεσμίας της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες συντήρησης παιδικών χαρών Ν. Αίγινας».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share