Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Ο.Ε. την 29η/11/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                     Αίγινα, 28/11/2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                       Αρ. πρωτ.: 17459
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:
1.  κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη.
2.  κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
3.  κ. Ζορμπά Ιωάννη.
4.  κ. Πάλλη Στυλιανό.
5.  κ. Θεριανό Στυλιανό.
6.  κ. Πούντο Νικόλαο
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στα συμφέροντα του Δήμου). Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την  29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.

2. Εντολή προς την πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου μας για την άσκηση ή μη αναίρεσης κατά του Ελευθερίου Σακελλίωνος και κατά της υπ’ αριθ. Α 1025/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου (τμήματος Δ΄ Τριμελούς).

3. Εντολή προς την πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου μας για την άσκηση ή μη αναίρεσης κατά του Ελευθερίου Σακελλίωνος και κατά της υπ’ αριθ. Α 1026/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου (τμήματος Δ΄ Τριμελούς).

4. Εντολή προς την πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου μας για την παραίτηση από δικογράφου ασκηθείσης εφέσεως κατά 1) του Νικολάου Κρομμύδα και 2) κατά της υπ’ αριθ. 5236/2014 απόφασης του πολυμελούς πρωτοδικείου Πειραιά.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοινοποίηση
1.   Γραφείο Δημάρχου.                                                                    Ευάγγελος Δέδες.
2. Γραφεία Αντιδημάρχων.                                                               Αντιδήμαρχος.
3. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων.
4. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας