Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (25 Νοεμ. 2022 – 12:00μμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 25η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και ώρα έναρξης 12:00μ.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022.

2. Έγκριση Μελέτης και συγκρότηση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : “Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής”, προϋπολογισμού 1.209.677,42€ με  ΦΠΑ 24% 290.322,58€ και γενικό σύνολο 1.500.000,00€

3. Λήψη απόφασης για τη χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης που αφορά στον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια δύο (2) ημιφορτηγών ανατροπής και  ενός (1) μονοκάμπινου ημιφορτηγού για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 145.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

4. Αποδοχή της ΙΑ’ κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

5. Περί εξειδίκευσης της πίστωσης για την κατάθεση αίτησης για την απόκτηση Γαλάζιας Σημαίας, στην Ακτή κολύμβησης της Αγίας Μαρίνας Αίγινας.

6. Περί εξειδίκευσης της πίστωσης και έγκριση δαπάνης, εκτυπωτικών και προωθητικού υλικού για τη νέα πανελλαδική κοινωνική δράση που διοργανώνει ο φορέας “Όλοι Μαζί Μπορούμε”.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share