Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (13 Δεκ. 2022 – 12:00μμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 13η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00μ.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022.

2. Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της υπ. αρ. πρωτ. 18378/16-12-2021 σύμβασης με την εταιρεία «ΚΑΛΥΨΏ ΚΕΑ Α.Ε» για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Αίγινας η οποία λήγει την 15/12/2022, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ήτοι μέχρι τις 16/02/2023 ή μέχρι ολοκλήρωσης του νέου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

3. Έγκριση του από 5-12-2022 πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3.

4. Έγκριση της υπ’ αρ. 18/2022 Μελέτης και συγκρότηση των όρων Διακήρυξης και για την προμήθεια “Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αίγινας”, Προϋπολογισμού 199.819,00€ με ΦΠΑ 24% 47.956,56€ ήτοι γενικό Σύνολο 247.775,56€.

5. Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων της νομικής εκπροσώπησης των κ.κ Δ. Μ. και Ι. Ζ. του ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς σύμφωνα με το άρθρου 52 του Ν.4674/2020.

6. Λήψη απόφασης για την νομική εκπροσώπηση από τον Δικηγόρο κ. Μηλίτση Δημήτριο του Σεραφείμ, σύμφωνα με το αρθ. 52 του Ν. 4674/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των 1) κ. Ζ. Ι. 2) κ. Θ. Σ. 3) κας. Τ. Α. 4) κας. Α. Μ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Νέα Τακτική Διαδικασία) κατά της ασκήσεως αγωγής εναντίον τους υπό του Σ. Μ του Αλεξάνδρου.

7. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για την Κάλυψη δαπάνης για την παράθεση γεύματος και ηχητικής κάλυψης για τις ανάγκες εορτασμού της Επετείου 400 ετών από την Κοίμηση του Αγίου Διονυσίου πολιούχου Νήσου Αιγίνης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share