Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (23 Δεκεμβρίου 2022 – 12:00μμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του epresence (www.epresence.gov.gr) την 23η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και ώρα  έναρξης 12:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ύδρευσης Δήμου Αίγινας έτους 2023.

2. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τον κανονισμό ύδρευσης.

3. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και Δημοτικού φόρου Δήμου Αίγινας έτους 2023.

4. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αίγινας.

5. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π για το δήμο Αίγινας έτους 2023.

6. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας έτους 2023.

7. Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων της νομικής εκπροσώπησης του κ.κ Σ. Μ ενώπιον του Α Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.

8. Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων της νομικής εκπροσώπησης του κ.κ Π. Μ ενώπιον του Α Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.

9. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης για τους παιδικούς  σταθμούς του Δήμου Αίγινας για το έτος 2023”, προϋπολογισμού: 44.451,05 € (πλέον Φ.Π.Α.).

10. Έγκριση του από 09-11-2022 πρακτικού ΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 190383 του έργου με τίτλο : “Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας”, Προϋπολογισμού 326.120,00 € με ΦΠΑ.

11. Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από ανείσπρακτους λογαριασμούς ΔΕΗ. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share