Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (22/5/2023 – 13:00)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 22α του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μμ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης στο πλαίσιο του φεστιβάλ «ΤΕΧΝΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share