Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (6 Ιουνίου 2023 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 06 Ιουνίου 2022, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : “Αποκατάσταση επικινδυνότητας και επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Αίγινας”, Προϋπολογισμού 258.064,52 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

2. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : « Ανάπλαση Οικιστικού Πυρήνα Αίγινας & Υπόγεια Δίκτυα Υποδομής » Προϋπολογισμού 1.500.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share