Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (21 Ιουλίου 2023 – 14:00)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα , διά ζώσης , συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) σήμερα 21η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 14:00΄ μ.μ, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του Πρακτικού, για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών Νήσου Αίγινας – Οδοποιία” προϋπολογισμού 1.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αποσφράγισης, αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: “Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών Νήσου Αίγινας – Οδοποιία” προϋπολογισμού 1.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share