Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (21-Νοεμ.-2023 13:00)

Σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 21 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του « ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών » με τίτλο “Αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές στο Δήμο Αίγινας”, Αξ. Προτ. : 2.4. «Πρόληψη & Διαχείριση Κινδύνων » με τίτλο: Πρόγραμμα Φυσικών  Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α ́ και Β ́ βαθμού.

2. Ορισμός μελών για την επιτροπή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο : « Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αίγινας » προϋπολογισμού 2.500.000,00€ με το ΦΠΑ.

3. Περί εξειδίκευσης της πίστωσης για την κατάθεση αίτησης για την απόκτηση Γαλάζιας Σημαίας, στην Ακτή κολύμβησης της Αγίας Μαρίνας Αίγινας.

4. Περί εξειδίκευσης της πίστωσης για την διοργάνωση διήμερης πιστοποιημένης εκπαιδευτικής κατάρτισης από το ΕΚΑΒ στις 24 και 25 – Νοεμβρίου 2023.

5. Αποδοχή ποσού 33.140,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 (Γ ́ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή του παραπάνω ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας. 

6. Αποδοχή της ΙΑ ́ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share