Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (13/10/2020 – 10:00πμ)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ, για να συνεδριάσει η Ο.Ε και να αποφασίσει για τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΘΕΜΑ. Ορισμός διαχειριστών των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος μας για τις ανάγκες του στην ΤΡΆΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στο υποκατάστημα Αίγινας σύμφωνα με το 67 59114992 133 Υπηρ. Σειμ. της Οικονομικής Υπηρεσίας 14612/2020.

2. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση ύστερα από άγονο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία ΄΄Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2020 – 2021.

3. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης για την περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του Δήμου Αίγινας και υποβολή της αντίστοιχης πράξης.

4. ΘΕΜΑ. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου την “Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (επένδυση και προστασία πρανούς στην επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας στη θέση Βροχεία” προϋπολογισμού :191.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

5. ΘΕΜΑ. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την “Προμήθεια δυο κλειστών φορτηγών τύπου van” προϋπολογισμού : 51.220,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιολογημένα δεν είναι δυνατή η προσέλευσή σας, παρακαλούμε όπως γνωρίσετε αυτό έγκαιρα, καταρχήν στο αντίστοιχο αναπληρωματικό σας μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν στον ειδικό γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαφιδά Χρήστο στο τηλ. 22973 20036.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος

Share