Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 4 Ιουλίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αίγινα,  30-06-2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αρ. Πρωτ.: 9887
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες : 22973-20032, 20051
   Προς:
              1.  κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
    2. κ. Ζορμπά Ιωάννη.
        3. κ. Πάλλης Στυλιανός
          4.  κ. Θεριανό Στυλιανό.
         5. κ. Πτερούδη Νικόλαο
     6. Πούντος Νικόλαος
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

        Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος  την 4η Ιουλίου 2016 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ π μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.

2. Σύνταξη όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου για την συγκέντρωση και αποθήκευση των πάσης φύσεως αντικειμένων (π.χ τραπεζοκαθίσματα, οχήματα κ.α.) που αφαιρούνται από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου λόγω αυθαίρετης χρήσης καθ υποτροπήν (σχετική η υπ αριθμ. 78/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

3. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης που συντάχθηκε για την “ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ” και καθορισμός κριτηρίου κατακύρωσης του διαγωνισμού.

4.  Περί άσκησης αγωγής εξώσεως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε μισθωτών – χρηστών, με την οποία ο Δήμος θα αιτείται την απόδοση της ελευθέρας χρήσεως των δημοτικών καταστημάτων.

5. Περί άσκησης αγωγής εξώσεως  ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά του  ΝΕΚΤΆΡΙΟΥ ΣΏΡΡΟΥ μισθωτών – χρηστών, με την οποία ο Δήμος θα αιτείται την απόδοση της ελευθέρας χρήσεως των δημοτικών καταστημάτων.

6. Αποδοχή Δωρεάς πέντε Εξωτερικών απινιδωτών (AED) Heartsave από την εταιρεία PHILIPPOS HELLENIC GOODS, με έδρα την Κυψέλη Αίγινας.

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
                                                                  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                              Αντιδήμαρχος
                                                                                            Ευάγγελος Δέδες
Κοινοποίηση
1.   Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφεία Αντιδημάρχων
3. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων.
4. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας.

 
Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας