Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29/03/2021 – 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence ( www.epresence.gov.gr ) την 29 Μαρτίου 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελετών και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ01 (Αρ. Πρωτ. 14573/24-7-2020) με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης» του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. (Μελέτες 40 και 44).

2. Έγκριση μελέτης και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ03 (Αρ. Πρωτ. 14574/24-7-2020) με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ στις υποδομές διαχείρισης  υδάτων και λυμάτων» του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον»του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. (Μελέτη 17).

3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ05 (Αρ. Πρωτ. 14575/24-7-2020) με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. (Μελέτη 103/2018 Αποφ. Δ.Σ 197/2018)

4. Έγκριση μελετών και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ08 (Αρ. Πρωτ. 19576/19-10-2020) με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. (Μελέτες 37 και 42).

5. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ11 (Αρ. Πρωτ. 14578/24-7-2020) με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος για την καταβολή “επιδόματος παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου” για το έτος 2021 από μήνα Ιανουάριο έως Μάρτιο 2021 .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share