Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (02/04/2021 – 12:00μμ)

Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 02 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 12.00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση Αιγινήτισσα της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας.

2. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση Κλήμα – Κλειδί της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας.

3. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση Λουτρά της Τ.Κ Βαθέως Αίγινας. .

4. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση παραλία Βαγίας της Τ.Κ Μεσαγρού Αίγινας.

5. Δεύτερη Παράταση της υπ. αρ. 15385/02-12-19 σύμβασης για την εκτέλεση του έργου “Μεταφορά Ογκωδών Υλικών Νήσου Αίγινας” από την ημερομηνία λήξης της πρώτης παράτασης, στις 02/04/2021 και έως τις 02/07/2021

6. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης Δήμου μας ποσού 83.800,00 € προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Κορωνοϊού COVID – 19

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share