Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.
κ.  Ζορμπά Ιωάννη.  κ.  Μούρτζη Γεώργιο.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.  κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη  κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΠΕΜΠΤΗ  12 – Απριλίου – 2018,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Περί κατακύρωσης του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που διεξήχθη για την εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Π. Ηρειώτη και Ρήγα Φεραίου στην πόλη της Αίγινας.

2. Περί κατακύρωσης του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που διεξήχθη για την εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού  Π. Ηρειώτη και Χρήστου Λαδά στην πόλη της Αίγινας. .

3.  Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2011.

4. Εξέταση αιτημάτων που σχετίζονται με την ένταξη νέων κατηγοριών επιχειρήσεων στο ισχύων ειδικό επαγγελματικό τιμολόγιο τελών ύδρευσης

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας