Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (20/07/2021 – 11:30πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 20η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ που αφορά την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2021.

2. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ που αφορά την 2η αναμόρφωση του ετήσιου προγράμματος δράσης της.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share