Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ- ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.
κ.  Ζορμπά Ιωάννη.
κ.  Μούρτζη Γεώργιο.
κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.
κ.  Μούρτζη Αντώνιο.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3)
– 1ος  όροφος  την  Δευτέρα  10 – Σεπτεμβρίου – 2018,
και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης :

1.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του
προϋπολογισμού έτους 2018.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση
απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής
Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος Οικονομικών.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας