Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (13-Σεπτ-2021 13:00)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 13 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 13:00΄ για συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης της 102/2021 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ που αφορά την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2021.

2. Περί έγκρισης της 103/2021 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ που αφορά την 3η αναμόρφωση του ετήσιου προγράμματος δράσης της.

3. Περί έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σχετ. Εισήγηση 12392/06-09-2021.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share