Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (30-Δεκ-2021 12:30μμ)

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας), που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 30η του μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 12:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας, οικονομικού έτους 2021.

2. Αποδοχή της ΙΒ’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share