Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (9-Φεβ-2022 10:00πμ)

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www. epresence. gov. gr) την 9η του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ, καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας :

1. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2022, ύστερα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και εισήγηση προς το Δ.Σ.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share