Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (30-Αυγ-2022 12:00μμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 30η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12.00μμ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί επανακαθορισμού τελών Ύδρευσης έτους 2022, (μετά τη σύνδεση του Δήμου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ, μέσω Υποθαλάσσιου Αγωγού).

2. Εισήγηση προς το Δ.Σ για την 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης στοιχειοθεσίας Ο.Π.Δ Δήμου Αίγινας έτους 2022.

3. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022.

4. Αποδοχή της H’ κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

5. Έγκριση μείωσης εγγυήσεων του έργου « Επισκευή και Ανακαίνιση Παιδικού Σταθμού Χλόης », Δήμου Αίγινας συμβατικού ποσού 116.890,51 € με Φ.Π.Α 24%.

6. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών που αφορά την προμήθεια με τίτλο : « Προμήθεια Αδρανών και λοιπών υλικών για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών για το Δήμο Αίγινας ».

7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : « Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας », συμβατικού ποσού 69.282,80 € με το ΦΠΑ.

8. Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών που αφορά την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια & Τοποθέτησης Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Αίγινας.

9. Έγκριση 2ης Μείωσης εγγυήσεων του έργου: Πρόληψη και Αντιμετώπιση ζημιών και Καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες ( Επένδυση και προστασία πρανούς στην περιφερειακή οδό Αίγινας – Πέρδικας στη θέση ‘ Βροχεία), συμβατικής δαπάνης 186.985,80 € με Φ.Π.Α.

10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της νέας προθεσμίας για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών  που προκαλούνται από θεομηνίες (Επένδυση και Προστασία Πρανούς στην Επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας στη θέση ‘ΒΡΟΧΕΙΑ’».

Ο Δήμαρχος Αίγινας και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share