Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (12-Σεπτ-2022 13:00)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα έναρξης 13:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Έγκριση 1ου Σ. Π. εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: « Εκπόνηση Υδραυλικής Οριστικής Μελέτης Αποχέτευσης Πέρδικας Δήμου Αίγινας».

3. Έγκριση 1ου Σ. Π. εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: « Τοπογραφικές εργασίες για την Μελέτη Αποχέτευσης Πέρδικας Δήμου Αίγινας».

4. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της επέκτασης σύμβασης του έργου «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνία (Επένδυση και προστασία πρανούς στη επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας στη θέση Βροχεία).

5. Ορισμός μελών για επιτροπή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο : « Αποκατάσταση επικινδυνότητας και επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Αίγινας».

6. Ορισμός μελών για επιτροπή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας»

7. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος για την “Αγορά δίκυκλου οχήματος από τη Δ/νση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΔΔΥ)” .

8. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω καθυστέρησης μέτρησης.

9. Έγκριση διαγραφής οφειλής (με τις προσαυξήσεις) οφειλετών του Δήμου μας ως εκ παραδρομής χρέωση οφειλής, που προέκυψε ύστερα από περαίωση των αιτήσεων του υπόχρεου από την πλατφόρμα δήλωσης τετραγωνικών. 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share