Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.ΕΔ  την 8/11/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε  ΤΕΤΆΡΤΗ -08 – Νοεμβρίου-2017 και ωρα  11.00΄π.μ

Προς:

κ.  Πτερούδη Νικόλαο.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη.  κ.  Μούρτζη Γεώργιο.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.   κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.  κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός
Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΤΕΤΆΡΤΗ  08 – Νοεμβρίου – 2017,  και ώρα
11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του

προϋπολογισμού έτους 2017.

 

  1. Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού

2017 .

 

  1. Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για

την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: “Μεταφορά πόσιμου νερού

στη νήσο Αίγινα, με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2018-2019”.

 

  1. Εντολή για την άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των

ανεκκλήτων αποφάσεων υπ αριθ. 6315, 6516, 6317, 6318, 6319, 6320, 6321,

6322, 6323/2017 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (10ου

τμήματος).

 

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη

λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως

ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

 

 

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Ευάγγελος Δέδες.

Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας