Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Ο.Ε  την 1η/6/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Αίγινα, 26-05-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 5990
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:

           κ.  Πτερούδη Νικόλαο.        κ.  Ζορμπά Ιωάννη.    κ.  Μούρτζη Γεώργιο    κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.        κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη         κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η         

    . Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την Πέμπτη, 01ΙΟΥΝΙΟΥ-2017, και ώρα 13:00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1.   Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2017.

 

  1.  Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στην περιοχή Λεόντι θέση ΔΕΗ.

 

  1. Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με τις μισθώσεις των Δημοτικών καταστημάτων .

 

  1.  Καθορισμός δαπάνης για την μεταφορά παροχής ύδρευσης ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ισχύοντος κανονισμού ύδρευσης.

 

  1. Καθορισμός του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό Ύδρευσης.

 

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία και τα συμφέροντα του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

 

 

                  Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής                 

 

 

 

 

Ευάγγελος Δέδες.

Αντιδήμαρχος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας