Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής την  Τρίτη  26 – Φεβρουαρίου – 2019,

ΔΗΜΟΑ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο  κ.  Ζορμπά Ιωάννη. κ.  Μούρτζη Γεώργιο. κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.  κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη κ.  Μούρτζη Αντώνιο.      Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης
3) – 1ος  όροφος  την  Τρίτη  26 – Φεβρουαρίου – 2019,  και ώρα 11:00΄
π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ κατά του Ευάγγελου
Γεωργόπουλου και κατά της υπ’ αριθ.Α2707/2017

2.  Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των:α) Απόστολου
Δέδε, β) Ανθούλας Φάλκου και κατά της υπ’ αριθμ. Α2243/2018 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Δ΄ Μονομελούς Τμήματος).

3.  ΄Εγκριση ασκήσεως ανακοπής κατά της εταιρείας με την επωνυμία
«Αικατερίνη Σακκελίου και Σία Ο.Ε και κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως
εις χείρας τρίτου.

4.  Έγκριση ασκήσεως ανακοπής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πειραιά κατά του Αριστείδη Λάκκου και κατά της συντηρητικής κατασχέσεως
εις χείρας τρίτου.

5.  Έγκριση αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πειραιά κατά του Αριστείδη Λάκκου και κατά της συντηρητικής κατασχέσεως
εις χείρας τρίτου.

6.  Έγκριση ασκήσεως αίτησης αναστολής ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πειραιά κατά του Αριστείδη Λάκκου και κατά της συντηρητικής
κατασχέσεως  εις χείρας τρίτου.

7. Γνωμοδότηση σε σχέση με την με αριθμ. πρωτ. 1690/18-2-2019 αίτηση του
(πρώην) αντιδημάρχου καθαριότητας κου Γεννίτσαρη Κων/νου περί αναθέσεως
στη δικηγόρο του Δήμου της υπεράσπισής του ενώπιον του Α΄ Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Πειραιά κατά τη δικάσιμο της 27ης/2/2019 ή σε
οποιαδήποτε μετ΄ αναβολήν ορισθησομένη δικάσιμο.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως
ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας