Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής στις 15/6/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 10-06- 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αρ. Πρωτ.:
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες : 22973-20032, 20051

1. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
3. κ. Πάλλη Στυλιανό.
4. κ. Θεριανό Στυλιανό.
5. κ. Πτερούδη Νικόλαο
6. κ. Πούντος Νικόλαος.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την
15 – ΙΟΥΝΊΟΥ – 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00΄ πμ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκρίσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.

2. Λήψη απόφασης επί του σχεδίου κανονισμού καθαριότητας και σχετική εισήγηση στο Δ.Σ.

3. Λήψη απόφασης επί του σχεδίου κανονισμού υδρευσης και σχετική εισήγηση στο Δ.Σ.

4. Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010Δήμου Αίγινας .

5. Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011Δήμου Αίγινας .

6. Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 Δήμου Αίγινας .

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Δέδες

Κοινοποίηση

1. Γραφείο Δημάρχου.

2. Γραφεία Αντιδημάρχων.

3. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων.

4. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας