Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27/3/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                    Αίγινα,  23 Μαρτίου 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 3396
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη.  κ.  Μούρτζη Γεώργιο.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη  κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.      Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΤΡΙΤΗ  27 – Μαρτίου – 2018,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.   Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων προϋπολογισμού 2018.

2.   Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού 2018.

3.   Εγκρίσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών προϋπολογισμού 2018 .

4.   Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση Κλήμα – Κλειδί της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας.

5.  Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της ¨προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας΄΄ για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού και μέχρι της ολοκληρώσεως της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας.

6.  Εντολή προς την πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου μας για την άσκηση ή μη έφεσης κατά του Ευάγγελου Στενάκη και κατά της υπ’ αριθ. Α 8629/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήματος 10ου Μονομελούς. ”)

7. Εντολή προς την πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου μας για την άσκηση ή μη έφεσης ενώπιον του ΣτΕ κατά του Δημητρίου Τσεκούρα και κατά της υπ’ αριθ.Α2707/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Β΄ Τριμελούς. ”)

8.  Εντολή προς την πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου μας για την άσκηση ή μη έφεσης ενώπιον του ΣτΕ κατά του Σωτηρίου Καλλιβάτση και κατά της υπ’ αριθ.Α2720/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Β΄ Τριμελούς. ”)

9. Εντολή προς την πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου μας για την άσκηση ή μη έφεσης ενώπιον του ΣτΕ κατά του Άγγελου Δημητριάδη και κατά της υπ’ αριθ.Α2708/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Β΄ Τριμελούς. ”)

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας