Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ο.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 06 – Οκτωβρίου – 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 13346
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς:

κ. Πτερούδη Νικόλαο.
κ. Ζορμπά Ιωάννη.
κ. Μούρτζη Γεώργιο.
κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
κ. Μαρμαρινό Σταμάτη.
κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη.

Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την
ΤΕΤΆΡΤΗ 11 – Οκτωβρίου – 2017, και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού 2017 .
2. Σύνταξη των όρων διάρρηξης για την εκμίσθωση του υπ αριθμ 4 και 5 Δημοτικών καταστημάτων
(πρώην s/m Πετράς ).
3. Εντολή προς τη Δικηγόρο του Δήμου για την εκπροσώπηση του (πρώην) Αντιδημάρχου Γεννίτσαρη
Κων/νου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αίγινας με το από 04-08- 2017 κλητήριο θέσπισμα
(Β14/3414) κλητήριο θέσπισμα κατά την δικάσιμο της 15ης/11/2017 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή
ορισθησομένη δικάσιμο.
4. Έγκριση της υπ. Αριθμ. 613/2017 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου για την Προμήθεια δυο τεμαχίων
διατηρητών πίεσης με φλάντζα για την καλή λειτουργία του δικτύου Ύδρευσης.
5. Λήψη απόφασης για την αλλαγή (αντικατάσταση) χρηστών Web Baking των Τραπεζικών λογαριασμών
που διατηρεί ο Δήμος μας στην “Alpha Bank”.
6. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ τριμήνου
οικονομικού έτους 2017 .
Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε
περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφεία Αντιδημάρχων.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας