Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την  10η Νοεμβρίου 2016 , ημέρα Πέμπτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αίγινα, 04/11/2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                              Αρ. πρωτ.: 16363
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:
1.  κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
2.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
3.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη.
4.  κ.  Πάλλη Στυλιανό.
5.  κ.  Θεριανό Στυλιανό.
6.  κ.  Πούντο Ιωάννη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος  την 10η Νοεμβρίου 2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016.

2. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.

3. Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό των τελών Ύδρευσης Δ.Κ Αίγινας.

4. Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό των τελών Ύδρευσης Δ.Κ Κυψέλης.

5. Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό των τελών Ύδρευσης Δ.Κ Βαθέος.

6. Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό των τελών Ύδρευσης Δ.Κ Μεσαγρού.

7. Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό των τελών Ύδρευσης Τ.Κ Πέρδικας.

8. Καθορισμός δαπάνης για την μεταφορά παροχής ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ισχύοντος κανονισμού ύδρευσης.

9. Καθορισμός του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό Ύδρευσης.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής
Κοινοποίηση
1.   Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφεία Αντιδημάρχων.
3. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων.                                               Αντιδήμαρχος
4. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας.                                                    Ευάγγελος Δέδες.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας